Εκδόσεις με επιστημονικές προδιαγραφές: 60 δίσκοι, 15 κασέτες, 14 βιντεοκασέτες, 30 βιβλία σε διάφορες γλώσσες, 9 CD-ROM, 6 DVD κ.ά.