Δελτία Τύπου PDF Print E-mail

Συνεχίζονται οι συναντήσεις για τον Αρχαίο Ελληνικό Χορό. Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Τρίτη, 17:30-19:30 Ομάδα Μελέτης Αρχαίας Ορχησης
Τρίτη, 19:30-21:30 Ομάδα Παραστάσεων "Καρυάτιδες"
και
Πέμπτη, 17:30-19:30 Ομάδα Παραστάσεων "Καρυάτιδες"
Πέμπτη, 19:30-21:30 Ομάδα Μελέτης Αρχαίας Ορχησης

Εκμάθηση χορογραφιών και θεωρητική κατάρτιση. Συμμετοχή δωρεάν. Παρέχεται Διεθνής Πιστοποίηση CID UNESCO. 

https://www.facebook.com/AncientOrchesis/                                www.facebook.com/caryatids/